Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ochrana osobních údajů

Přeskočit k hlavnímu obsahu

Dodatečné zdroje

Používáte ve své firmě sdílené zdroje (přístroje, místnosti apod.)? Pak se vám možná bude hodit naše novinka – dodatečné zdroje.

nahled01Dodatečný zdroj je zdroj, který vaši zákazníci neuvidí, ale potřebujete jej také rezervovat. Typickým použitím je situace, kdy máte např. 3 terapeuty a 2 ordinace. Pokud budou dva terapeuti v daný čas vytíženi, třetí už nemůže být rezervován, protože už nemá kde zákazníka obsloužit. Zákazník si tedy vybírá svého terapeuta, ordinace se zvolí automaticky bez vědomí zákazníka.

K určení, které dodatečné zdroje se mají rezervovat, slouží služby, se kterými jsou dodatečné zdroje propojeny. Opět příklad: jedna ze dvou ordinací obsahuje ultrazvukový přístroj, tato ordinace bude mít tedy navíc službu „vyšetření ultrazvukem“. Pokud si zákazník zvolí tuto službu a svého terapeuta (který tuto službu také poskytuje), nabídnou se mu pouze termíny, které má volné terapeut a zároveň ordinace s tímto přístrojem.

dodatecne-zdroje

Nastavení krok za krokem

Opět použijeme názvosloví z oboru terapie.

 1. Vytvoříme služby: Vstupní vyšetření, fyzioterapie a vyšetření pomocí TR-THERAPY
 2. Pro danou provozovnu vytvoříme 3 zdroje (terapeuty): Karel, Václav a Marie
 3. Karel má služby: Vstupní vyšetření a fyzioterapie
  Václav a Marie mají stejné služby, ale navíc i Vyšetření pomocí TR-THERAPY
 4. Zapneme dodatečné zdroje
 5. Přidáme dodatečné zdroje: Ordinace A a Ordinace B
 6. Ordinace A má služby: Vstupní vyšetření a fyzioterapie
  Ordinace B má stejné služby, ale navíc i Vyšetření pomocí TR-THERAPY (protože tento přístroj se nachází právě v ordinaci B)
 7. Případně je možné zvolit způsob výběru ordinace: První volný, náhodný, nejvíce vytížený nebo nejméně vytížený.

dodzdralg

Co jsme tím docílili?

Zákazník si bude stále vybírat mezi terapeuty, ordinace ho nezajímají (a ani je při výběru nevidí). Pokud zvolí službu Vyšetření pomocí TR-THERAPY, automaticky bude obsloužen pouze v Ordinaci B. Pokud zvolí jinou službu, Reservanto vybere ordinaci výše zvoleným způsobem. Pokud budou obě ordinace ve vybraný čas obsazeny, zákazník si už nebude moct tento čas zvolit, i kdyby byl vybraný terapeut k dispozici.

 

 

Youtube video

V případě, že si zákazník zarezervuje zdroj včetně dodatečného zdroje, zobrazí se jeho rezervace v kalendáři u obou. Uvidíte tak jak vytížení zde zmiňovaného terapeuta, tak i vytížení ordinace. Při smazání rezervace se samozřejmě uvolňuje i rezervace dodatečného zdroje.

A navíc, pokud budete chtít ručně přesunout rezervaci terapeuta do jiné ordinace, můžete to provést v editaci rezervace, jako je zobrazeno na následujícím obrázku.

 

dodzdrzmena

Samozřejmě nejsou dodatečné zdroje omezeny pouze na použití v terapii, stejně dobře je můžete využít i v dalších situacích, např. služba u které pracovníci využívají sdílený přístroj, jedna zkušebna a více krejčích apod.

Zpět na výpis
Zpět do hlavního menu