Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ochrana osobních údajů

Přeskočit k hlavnímu obsahu

Ochrana osobních údajů

Ochraně zabezpečení vašich osobních údajů věnujeme velkou pozornost. Pomocí celé řady dostupných zabezpečovacích technologií a postupů pomáháme chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Údaje, které nám poskytnete, uchováváme na počítačových serverech s omezeným přístupem, jež se nacházejí v zabezpečených zařízeních.

Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s vaší osobou či firmou, slouží výhradně k poskytnutí či zajištění vyžádané služby či produktu a k zasílání obchodních nabídek. Mohou obsahovat vaše jméno a příjmení, titul, název vaší společnosti nebo organizace, váš kontaktní e-mail a telefon, adresu do práce nebo domů a další údaje, které jsou potřebné k úspěšnému dokončení výše zmíněného.

Webové stránky provozované společností Reservanto s.r.o. mohou shromažďovat určité informace o návštěvě uživatelů, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, datum a čas jejich přístupu na daný web, navštěvované stránky, dotazy zadané při vyhledávání, otevřené dokumenty a další informace, které slouží výhradně ke zlepšení webových stránek, jejich správě a analýze trendů.

Využíváme též veškerých možností, které nabízejí tzv. cookies.. Jedná se o malé textové soubory obsahující řetězce alfanumerických znaků, které jednoznačně identifikují Váš prohlížeč. Využíváme cookies trvalých a jednorázových. Trvalé cookies zůstávají na pevném disku v zařízení uživatele i po zavření prohlížeče a mohou tak být opakovaně použity při dalších návštěvách webu Reservanto. Trvalé soubory cookie můžete odstranit, budete-li následovat pokyny v nápovědě Vašeho prohlížeče. Jednorázové cookie soubory jsou využívány pouze dočasné a jsou smazány, jakmile uzavřete Váš prohlížeč. Můžete Váš prohlížeč nastavit také tak, že žádné soubory cookies nebude přijímat, nebo aby jejich přijmutí indikoval. Některé funkce stránek Reservanto však nemusejí plně fungovat, když bude funkce "příjímat cookies" vypnuta.

Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a z těchto důvodů při uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

Uvědomujeme si, že naši zákazníci, návštěvníci, uživatelé a další, kteří používají námi vlastněné nebo provozované stránky, si cení svého soukromí. Berte prosím na vědomí, že každý text, obrazový materiál, nebo jakýkoli jiný obsah, který uživatelé rezervačního systému zadají nebo nahrají na stránky Reservanto, se může stát publikovaným obsahem, a proto není považován za "osobní údaje", a není tedy předmětem ochrany osobních údajů.

Používání informací

Veškeré vaše poskytnuté osobní informace využíváme k provozu, udržování, a poskytování funkcí a služeb stránek Reservanto.

Veškeré Vaše osobní informace nebo obsah, který jste dobrovolně zveřejnili on-line tedy např. na diskusních fórech, blogu, apod.) budou veřejně k dispozici a mohou být využívány a shromažďovány ostatními uživateli. Všechny obrázky, popisky, videa nebo jiný obsah, který odešlete na Reservanto, mohou být dále šířeny prostřednictvím internetu a dalších mediálních kanálů, a mohou být přístupné veřejnosti.

Vaši e-mailovou adresu můžeme použít pro nemarketingové či administrativní účely (zásadní změny webových stránek nebo pro účely zákaznických služeb). Kromě Vašich osobních údajů používáme také neosobní identifikační informace (například anonymní údaje o používání stránek, typ prohlížeče, soubory cookie, IP adresy atd.) s cílem zlepšit kvalitu a funkčnost našich stránek s cílem vytvářet nové, nabídky, návrhy, funkce a služby.

Zveřejňování informací

Můžeme použít osobní údaje a neosobní identifikaci našim partnerským společnostem za účelem zpracování těchto informací v našem zastoupení. Primárně vyžadujeme, aby tato třetí strana souhlasila se zpracováním takových informací v souladu s našimi pravidly pro ochranu Vašeho soukromí. Vynakládáme přiměřené úsilí na to, aby omezila používání těchto informací a jednala s odpovídající úrovní soukromí a bezpečnosti.

Můžeme uvolnit vaše osobní identifikační údaje a / nebo ne-osobní identifikaci, pokud to bude vyžadovat zákon, nebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k dosažení souladu se státními zákony (např. autorského práva EU), nebo v reakci na soudní příkaz, předvolání, nebo příkaz k domovní prohlídce. Sdílení informací může být nezbytné při vyšetřování, prevenci, dalších krocích týkajících se podezřelých osob nebo nezákonné činnosti, včetně, ale nikoli výhradně, činností jakými je: podvod, potenciální hrozby obecného ohrožení nebo hrozby fyzické bezpečnosti jakékoli osoby, porušení našich Podmínek; případně v jiných případech, jak to umožňuje zákon.

Vyhrazujeme si právo zveřejnit osobní údaje a / nebo neosobní identifikační informace, které považujeme v dobré víře za vhodné nebo nutné v případě zajištění dodržování našich Podmínek, v případě ochrany před hrozícím porušením Podmínek či zákona, při prošetřování nároků a tvrzení třetích stran v případě obvinění, při pomoci policii či státním organizacím, k ochraně bezpečnosti nebo integrity našich webových stránek a služeb, a při výkonu nebo ochraně práv, majetku nebo osobní bezpečnost naší společnosti, našeho personálu, našich uživatelů nebo dalších.

Nastavení zabezpečení a údajů

Máte možnost odmítnout vyplnit osobní identifikační údaje prostřednictvím našich služeb, v tomto případě vám však nemusíme být schopni zajistit určité služby. Můžete aktualizovat nebo opravit vaše osobní údaje v profilu a nastavit váš kontaktní e-mail kdykoliv při návštěvě svého účtu na stránce profilu.

Pamatujte prosím, že odpovídáte vždy a za všech okolností za utajení svého jedinečného hesla i informací o účtu. I přes veškerá přiměřená dostupná opatření pro zachování integrity dat a zabezpečení vašich osobních údajů však nemůžeme zajistit nebo zaručit bezpečnost veškerých informací, které sdělujete naší společnosti, a činíte tak na vlastní nebezpečí. Jakmile jsme získali informace, které jste odeslali, vynaložíme obchodně přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti našich systémů.

Pokud zjistíme, že došlo o porušení bezpečnosti Vašich informací, pak se můžeme pokusit vás o této skutečnosti informovat elektronicky, abyste mohli přijmout vhodná ochranná opatření. Chcete-li získat zdarma písemné oznámení o narušení bezpečnosti (nebo odvolat Váš souhlas o obdržení oznámení v elektronické podobě), prosím kontaktujte naše Oddělení péče o zákazníky. Změny a aktualizace těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Zpět do hlavního menu