Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ochrana osobních údajů

Přeskočit k hlavnímu obsahu

Nastavení vlastní domény pro odesílání e-mailů

Reservanto vám umožňuje, aby e-maily chodily vašim zákazníkům z vámi nastavené adresy (např. info@mojefitness.cz). Některé e-mailové servery (např. Seznam nebo Gmail) však v takovém případě vyžadují drobné nastavení domény. Potřebují si totiž ověřit, že Reservanto smí posílat e-maily „vaším jménem“, resp. s vaší adresou v poli „odesílatel“. K tomu slouží parametr SPF, který se nastaví u vaší domény.

Pokud nastavíte svou e-mailovou adresu, ale nenastavíte u své domény SPF záznam, může se stát, že někteří poskytovatelé mohou e-maily považovat za spam.

Jak nastavit SPF

Pozn.: Pokud si nejste jisti, zda vše zvládnete nastavit, poraďte se raději se svým správcem domény.

Ve správě domén přidejte k doméně TXT záznam s následující hodnotou:

v=spf1 mx include:spf.reservanto.cz -all

Pokud již používáte technologii SPF, je potřeba do vašeho TXT záznamu přidat:

include:spf.reservanto.cz

Co tento záznam vlastně způsobí?

SPF záznam oznamuje světu, ze kterých adres (SMTP serverů) může přijít e-mail, který bude mít v poli OD adresu s vaší doménou. Pokud tedy využíváte i jiný SMTP server pro odesílání e-mailů, přidejte také jeho IP adresu do SPF záznamu.

Pak by mohl záznam vypadat například takto:

v=spf1 mx include:spf.reservanto.cz <další IP adresy vašich SMTP serverů> -all

Značkou „-all“ nastavujete, že žádné další IP adresy nebudou povoleny (a e-maily z jiných IP adres v takovém případě budou padat rovnou do SPAMu).

DKIM

Co je to DKIM?

DKIM (DomainKeys Identified Mail) je technologie, která pomáhá ověřit, že e-mail byl odeslán z oprávněné domény (např. z firmy, která tvrdí, že ho posílá) a že se cestou přes internet nezměnil. Když firma odesílá e-mail, přidá k němu digitální podpis, který je vytvořen pomocí speciálního klíče. Přijímací server pak může pomocí veřejného klíče, který je k dispozici na internetu, tento podpis ověřit. Pokud se podpis shoduje, je to potvrzení, že e-mail je pravý a nebyl změněn. To pomáhá chránit před podvodnými e-maily a zvyšuje důvěryhodnost odesílaných zpráv.

Ve zkratce je DKIM technologie digitálního podpisu pro e-maily, která zvyšuje jejich důvěrihodnost tím, že ověřuje jejich pravost a nezměněnost.

TIP: Lze tím vyřešit i problém s rychlostí doručení na seznam.cz, který nepodepsané přijaté e-maily pozdržuje několik minut.

Jak nastavit DKIM?

Stačí na vaše DNS přidat TXT záznam:

Název záznamu pro vaši doménu: dkim.reservanto._domainkey.{vaše doména}
Hodnota:
v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDm/nOVYTXAacXenuGNKwajlx6ZBbnd/0/SlGeEL4EDg4A2f/6W3QNbfNgyRtYhXdMN03AkrU7A/k6WJg5QEh9jVwRpTdXI4jxFhXJoy5jnvOiGq2QjnS2W/Jd1d9trljW3NfdagXfnE4JgiLRYNOcU3+lj2jPB1IOkZtTgtjN3iQIDAQAB
TTL: 3600

Pozn.: Je důležité, aby hodnota byla zadána 1:1 tzn. včetně prázdných znaků (mezer). U některých doménových registrátorů (např. Active24) se u názvu TXT záznamu nepíše část ".{vaše doména}". Tu doplní registrátor automaticky.

Následně do 24 hodin dojde k automatizované kontrole a pokud záznam bude zadán správně, DKIM se aktivuje.
Podpis zprávy lze vidět ve většině e-mailových klientů pomocí zobrazení zdroje zprávy (měl by obsahovat hlavičku DKIM-Signature)

Zpět na výpis
Zpět do hlavního menu